Agenda

(Op dit moment geen agendapunten)


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 131
Deze week 245
Deze maand 3031
Sinds 11-2008 1039281

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Otče náš
Onze Vader
die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel
als ook op de aarde
Geef ons heden
ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.
Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi,
tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší
dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme
naším viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.
Neboť tvé je království
i moc i sláva
navěky.
Amen.
  2024 Harmen W. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke stupiditeit, maar van dat eerste weet ik het niet zeker. " - Albert Einstein -
(1879-1945)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.