Agenda

(Op dit moment geen agendapunten)


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 147
Deze week 223
Deze maand 3097
Sinds 11-2008 933259

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Ot?e náš
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Ot?e náš, jenž jsi na nebesích,
posv?? se jméno tvé,
p?ij? království tvé,
bu? v?le tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpus? nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme naším viník?m
a neuve? nás v pokušení,
ale chra? nás od zlého.
Nebo? tvé je království i moc i sláva nav?ky.
Amen.
Citaat van de dag

"De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid. " - John F. Kennedy -
(1917-1963)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?