Agenda

(Op dit moment geen agendapunten)


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 87
Deze week 201
Deze maand 2987
Sinds 11-2008 1039237

Het alfabet 

 

 

Het Tsjechische alfabet - Česka abeceda
Het Tsjechisch maakt gebruik van het Romeinse alfabet, net als het Nederlands. Het Tsjechisch heeft echter wel een uitgebreider Romeins alfabet dan het Nederlands. Het Tsjechisch alfabet telt 42 letters.

 

 

 

Nr .Hoofdletter Kleine letter Naam van de letter Uitspraak Opmerkingen
1 A a á a Als in bak.
2 Á á dlouhé á a Als in bar.
3 B b b  
4 C c ts Als in tsaar of als in tsunami.
5 Č č čé tsj Als in het Engelse cheese.
6 D d d  
7 Ď ď ďé dj Als in het Engelse duty.
8 E e é e Als in bed.
9 É é dlouhé é e Als in fair.
10 Ě ě ije, é s háčkem je Als in jet.
11 F f ef f  
12 G g g Geen schrapende G zoals in het Nederlands, maar meer als de Engelse G.
13 H h    
14 Ch ch chá ch / g Meer als de schrapende Nederlandse G, als in lach.
15 I i í i Als in pit.
16 Í í dlouhé í i Als in biet.
17 J j j  
18 K k k  
19 L l el l  
20 M m em m  
21 N n en n  
22 Ň ň nj Als in het Spaanse niño.
23 O o ó o Als in bos.
24 Ó ó dlouhé ó o Als in boor.
25 P p p  
26 Q q kvé q Komt voornamelijk voor in leenwoorden.
27 R r er r Een beetje rollend.
28 Ř ř rzj Een lastige klank. Ongeveer als in het Engelse pleasures.
29 S s es s  
30 Š š sj Als in het Engelse sheep.
31 T t t  
32 Ť ť ťé tj Als in het Engelse tune.
33 U u ú oe Als in boek.
34 Ú ú dlouhé ú oe Wordt voornamelijk aan het begin van woorden gebruikt.
35 Ů ů ů s kroužkem oe Iets langer dan de u, als in woelen.
36 V v v  
37 W w dvojité vé w Komt voornamelijk voor in leenwoorden.
38 X x iks   Komt voornamelijk voor in leenwoorden.
39 Y y ypsilon i  
40 Ý ý dlouhé ypsilon i Als in biet.
41 Z z zet z  
42 Ž ž žet zj Als in garage, als in journalist, als in het Franse je of het Engelse pleasure.

 

 

 

 
  2024 Harmen W. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke stupiditeit, maar van dat eerste weet ik het niet zeker. " - Albert Einstein -
(1879-1945)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.