Agenda

(Op dit moment geen agendapunten)


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 145
Deze week 977
Deze maand 861
Sinds 11-2008 886008

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Ot?e náš
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Ot?e náš, jenž jsi na nebesích,
posv?? se jméno tvé,
p?ij? království tvé,
bu? v?le tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpus? nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme naším viník?m
a neuve? nás v pokušení,
ale chra? nás od zlého.
Nebo? tvé je království i moc i sláva nav?ky.
Amen.
Citaat van de dag

"Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen. " - Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?