Agenda

(Op dit moment geen agendapunten)


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 70
Deze week 70
Deze maand 3717
Sinds 11-2008 818877

Rangtelwoorden - ?adové ?íslovky
 

eerste prvnĂ­
tweede druhĂ˝
derde třetí
vierde ÄŤtvrtĂ˝
vijfde pátý
zesde šestý
zevende sedmĂ˝
achtste osmĂ˝
negende devátý
tiende desátý
elfde jedenáctý
twaalfde dvanáctý
dertiende třináctý
veertiende čtrnáctý
vijftiende patnáctý
zestiende šestnáctý
zeventiende sedmnáctý
achttiende osmnáctý
negentiende devatenáctý
twintigste dvacátý
eenentwintigste dvacátý první
tweeëntwintigste dvacátý druhý
drieëntwintigste dvacátý třetí
vierentwintigste dvacátý čtrtý
vijfentwintigste dvacátý pátý
zesentwintigste dvacátý šestý
zevenentwintigste dvacátý sedmý
achtentwintigste dvacátý osmý
negenentwintigste dvacátý devátý
dertigste třicátý
eenendertigste třicátý první
tweeëndertigste třicátý druhý
veertigste čtyřicátý
vijftigste padesátý
zestigste šedesátý
zeventigste sedmdesátý
tachtigste osmdesátý
negentigste devadesátý
honderdste stĂ˝
honderd en eerst sto prvnĂ­
honderdtweeëntwintigste sto dvacátý druhý
tweehonderdste dvoustĂ˝
driehonderdste třístý
vierhonderdste čtyřistý
vijfhonderdste pĕtistý
zeshonderdste šestistý
zevenhonderdste sedmistĂ˝
achthonderdste osmistĂ˝
negenhonderdste devĂ­tistĂ˝
duizendste tisĂ­cĂ­
duizend en eerste tisĂ­cĂ­prvnĂ­
twaalfhonderddrieënveertigste dvanáctistýčtyřicátýtřetí
tweeduizendste dvoutisĂ­cĂ­
drieduizendste třítisící
vierduizendste čtyřtisící
vijfduizendste pĕtitisící
zesduizendste šestitisící
zevenduizendste sedmitisĂ­cĂ­
achtduizendste osmitisĂ­cĂ­
negenduizendste devĂ­titisĂ­cĂ­
tienduizendste desetitisĂ­cĂ­
honderdduizendste stotisĂ­cĂ­
miljoenste milionstĂ˝
miljardste miliardstĂ˝

 

 

 
Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel. " - René Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?