Agenda

(Op dit moment geen agendapunten)


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 56
Deze week 56
Deze maand 1238
Sinds 11-2008 827721

Het alfabet 

 

Het Tsjechische alfabet - Česka abeceda
Het Tsjechisch maakt gebruik van het Romeinse alfabet, net als het Nederlands. Het Tsjechisch heeft echter wel een uitgebreider Romeins alfabet dan het Nederlands. Het Tsjechisch alfabet telt 42 letters.

 

 

 

Nr .Hoofdletter Kleine letter Naam van de letter Uitspraak Opmerkingen
1 A a á a Als in bak.
2 Á á dlouhé á a Als in bar.
3 B b b  
4 C c ts Als in tsaar of als in tsunami.
5 Č č čé tsj Als in het Engelse cheese.
6 D d d  
7 Ď ď ďé dj Als in het Engelse duty.
8 E e é e Als in bed.
9 É é dlouhé é e Als in fair.
10 Ě ě ije, é s háčkem je Als in jet.
11 F f ef f  
12 G g g Geen schrapende G zoals in het Nederlands, maar meer als de Engelse G.
13 H h    
14 Ch ch chá ch / g Meer als de schrapende Nederlandse G, als in lach.
15 I i í i Als in pit.
16 Í í dlouhé í i Als in biet.
17 J j j  
18 K k k  
19 L l el l  
20 M m em m  
21 N n en n  
22 Ň ň nj Als in het Spaanse niño.
23 O o ó o Als in bos.
24 Ó ó dlouhé ó o Als in boor.
25 P p p  
26 Q q kvé q Komt voornamelijk voor in leenwoorden.
27 R r er r Een beetje rollend.
28 Ř ř rzj Een lastige klank. Ongeveer als in het Engelse pleasures.
29 S s es s  
30 Š š sj Als in het Engelse sheep.
31 T t t  
32 Ť ť ťé tj Als in het Engelse tune.
33 U u ú oe Als in boek.
34 Ú ú dlouhé ú oe Wordt voornamelijk aan het begin van woorden gebruikt.
35 Ů ů ů s kroužkem oe Iets langer dan de u, als in woelen.
36 V v v  
37 W w dvojité vé w Komt voornamelijk voor in leenwoorden.
38 X x iks   Komt voornamelijk voor in leenwoorden.
39 Y y ypsilon i  
40 Ý ý dlouhé ypsilon i Als in biet.
41 Z z zet z  
42 Ž ž žet zj Als in garage, als in journalist, als in het Franse je of het Engelse pleasure.

 

 

 

 

 
Citaat van de dag

"Oog om oog maakt de hele wereld blind.
Oko za oko i cijeli svijet bi bio slijep. "
- Mahatma Gandhi -
(1869-1948)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?